Jak bude vypadat restart soutěží?

Všichni si jistě přejeme co nejdřívější restart soutěží nebo alespoň možnost návratu k tréninkům. Výkonný výbor FAČR učinil několik rozhodnutí v souvislosti s restartem soutěží – až k němu dojde.

 • přestupní období se prodlužuje až do 14. května 2021
 • za letošní ročník 2020/2021 se ruší povinnost platit kompenzační poplatky (Přestupní řád, třetí část, oddíl 2)
 • po restartu soutěží dojde nejprve k dohrání všech neodehraných podzimních utkání
 • jakmile bude znám termín možného návratu ke sportovní činnosti a soutěžím, řídící orgán soutěže určí přesný termín restartu s ohledem na to, aby se týmy mohly na restart připravit organizačně i sportovně
 • soutěžní ročník končí 30.6. resp. 27.6.2021 a nebude se prodlužovat
 • aby bylo možné soutěžní ročník regulérně ukončit, musí být odehráno alespoň 50% soutěžních zápasů (změna soutěžního řádu byla schválena před začátkem soutěžního ročníku)
 • soutěžní utkání se odehrají v maximálním možném počtu, jak dovolí vládní opatření
 • kontumace:
  • za odehrané utkání se považuje i kontumované
  • utkání se nekontumuje, pokud je jeden z klubů z rozhodnutí hygieny umístěn do karantény
 • v případě různého počtu odehraných zápasů se použije koeficient
 • zatím nebyl stanoven žádný termín zrušení letošního soutěžního ročníku

Originální znění dopisu generálního sekretáře FAČR

Author: Richard Polák

Víc než čtvrt století tvořím webové stránky a e-shopy.