Valná hromada PKFS

ilustrativní obrázek

Blíží se volební valná hromada Plzeňského krajského fotbalového svazu. Kdy a kde se bude konat a přehled navrhovaných kandidátů se dočtete na následujících řádkách.

Konání Valné hromady PKFS

Valná hromada PKFS se koná ve středu 21. dubna 2021 od 17 hodin v PRIMAVERA Hotel a Congress centre v Plzni. Navržený program valné hromady je následující:

 1. zahájení.
 2. volba předsedajícího
 3. volba sčitatelů hlasů
 4. volba mandátové komise
 5. zpráva mandátové komise
 6. volba návrhové komise
 7. volba volební komise
 8. schválení programu jednání valné hromady PKFS
 9. zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření PKFS
 10. zpráva Odvolací a revizní komise PKFS
 11. představení kandidátů na předsedu Výkonného výboru, členy Výkonného výboru a Odvolací a revizní komise PKFS
 12. volba předsedy Výkonného výboru PKFS
 13. volba členů Výkonného výboru PKFS
 14. volba členů Odvolací a revizní komise
 15. vyhlášení výsledků voleb
 16. doplnění stanov
 17. diskuze
 18. usnesení
 19. závěr

Navrhovaní kandidáti

Seznam kandidátů je poměrně obsáhlý. Na předsedu PKFS jsou navržení dva kandidáti. Martin Drobný, kterého navrhují OFS Rokycany, OFS Plzeň-sever, SK Slavia Vejprnice a ROBSTAV Přeštice. Druhým kandidátem je Aleš Jindra, kterého navrhuje SK Petřín Plzeň, SK Senco Doubravka, FK Nepomuk, TJ Sokol Město Touškov, TJ Sokol Štěnovice.

Kandidátů na člena Výkonného výboru za komoru okresních fotbalových svazů je osm. Zdeněk Bárta (navrhuje OFS Klatovy), Mgr. Bc. Aleš Dokoupil (navrhuje OFS Tachov), Ing. Milan Froněk (navrhuje OFS Plzeň-město), Ing. Stanislav Kocour (navrhuje OFS Plzeň-jih), Pavel Rauch (navrhuje OFS Plzeň-sever), Peter Sádovský (navrhuje OFS Domažlice), Pavel Štverák (navrhuje OFS Plzeň-město) a Ing. Miroslav Zlámal (navrhuje OFS Plzeň-město).

Za komoru klubů je navrženo těchto deset kandidátů: Pavel Foltýn (navrhuje TJ Sokol Město Touškov), Martin Drobný (navrhuje SK Slavia Vejprnice), Štěpán Havránek (navrhuje Viktoria Plzeň – fotbal, z.s.), Aleš Jindra (navrhuje SK Senco Doubravka), Ladislav Mareška (navrhuje TJ ROBSTAV Přeštice a TJ Sokol Lhota), Pavel Miklas (navrhuje FK Planá), Lukáš Mourek (navrhuje SK Klatovy), Václav Mrázek (navrhuje SK Petřín Plzeň), Zdeněk Slowik (navrhuje FK Tachov) a Václav Uzlík (navrhuje SK Senco Doubravka).

Do Odvolací a revizní komise PKFS je navrženo celkem dvanáct kandidátů. Ing. Jiří Bednář (navrhuje SK Petřín Plzeň), Mgr. Tomáš Cihlář (navrhuje TJ Sušice), Simona Dongres (navrhuje Slavoj Mýto), Aleš Hess (navrhuje SK Senco Doubravka), Mgr. Jakub Houfek (navrhuje SK Petřín Plzeň), Václav Kašpar (navrhuje SK Senco Doubravka), Vlasta Kellnerová (navrhuje FC Chotíkov 1932), Netrval Jaroslav (navrhuje TJ Tlučná), Ing. Libor Picek (navrhuje TJ Start Bělá nad Radbuzou), Adam Posejpal (navrhuje SK Petřín Plzeň), Jiří Valenčat (navrhuje SK Slavia Vejprnice) a Roman Vonášek (navrhuje FOTBAL CLUB Křimice, z.z. a OFS Plzeň-město).

Návrh na úpravu stanov

Navrhované úpravy stanov PKFS jsou dvě. První doplňuje článek 2 – Účel a ideové zásady Svazu o odstavec 3. ve znění „Výkonný výbor Svazu jakožto pobočného spolku Fotbalové asociace České republiky veden snahou zabránit neetickému či protiprávnímu jednání, zejména pak trestněprávně postihovanému jednání, vydává Kodex Criminal compilance programu. Kodex je součástí Criminal Compliance Programu Svazu jako jeho řídící předpis.“

Druhá navrhovaná úprava uvádí v podstatě do souladu reálnou skutečnost se stanovami. Delegátem na valné hromadě může být nyní pouze OFS nebo klub, jehož členové statutárních a kontrolních orgánů jsou bez výjimky členy FAČR. To je u řady spolků problematické, neboť jde o tělovýchovné jednoty, sokolské organizace apod., které sdružují více oddílů z různých sportů. Ve statutárních a řídících orgánech pak mají zástupce i „nefotbalových“ oddílů, kteří nejsou členy FAČR. Navrhovaná úprava doplňuje článek 15 – Účastníci Valné hromady takto: „… to neplatí o statutárních orgánech a kontrolních orgánech tělovýchovných jednot, s výjimkou toho člena statutárního orgánu, který má být delegátem na Valné hromadě.“ Nově tedy bude stačit, aby členem FAČR byla pouze osoba vyslaná na Valnou hromadu jako delegát. Této valné hromady se však toto ustanovení ještě netýká!

Organizační opatření

Vzhledem k mimořádným protiepidemickým opatřením je každý účastní Valné hromady povinen prokázat se

 • RT-PCR testem s negativním výsledkem – maximálně 5 dnů starým
 • antigenním testem s negativním výsledkem – maximálně 72 hodin starým nebo potvrzením o jeho absolvování s negativním výsledkem (není možné uznat tzv. samotestování)
 • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti Covid19, přičemž od aplikace poslední dávky musí uplynout nejméně 14 dní
 • dokladem , o prodělaném onemocnění Covid19, od kterého nesmí uplynout víc, než 90 dní (není možné uznat čestné prohlášení)

Každý účastník musí mít také po celou dobu nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor min. třídy FFP2.

Author: Richard Polák

Víc než čtvrt století tvořím webové stránky a e-shopy.