Na přípravky čeká pořádná porce zápasů

Model fotbalových soutěží přípravkových kategorii dozná v příští sezoně v Plzni výrazných změn. Žádné jednotlivé zápasy mezi soupeři, celá soutěž bude probíhat formou turnajů. Cílem je zvýšit zápasovou zátěž mladých fotbalistů.

Nejprve si popišme, jak budou tedy soutěže přípravek probíhat konkrétně:

Na kategorii U-11 čeká celkem 50 turnajů. Celkový počet přihlášených týmů v této kategorii je 25, tudíž každým tým absolvuje osm čtyřčlenných turnajů a každý tým musí ve své režii uspořádat dva z těchto turnajů. Rozpis těchto turnajů je následující:

POŘADATELSMÍCHOVSLOVAN BZRUČVIKTORIA U-9NÝŘANYLETNÁ
2.- 8.9.2019CHOTÍKOVUNIONKŘIMICECHRÁSTLHOTADRUZTOVÁ
 ČERNICERAPIDTOUŠKOVSLOVAN AVIKTORIA ŽPRAZDROJ
 KOŠUTKA ABOLEVECVS PLZEŇPETŘÍNSENCOST. PLZENEC
POŘADATELKOŠUTKA BCHOTÍKOVUNIONDRUZTOVÁPRAZDROJBOLEVEC
9.-15.9.2019SMÍCHOVVIKTORIA U-9KŘIMICEČERNICEKOŠUTKA AVS PLZEŇ
 SLOVAN BNÝŘANYCHRÁSTRAPIDSLOVAN APETŘÍN
 ZRUČLETNÁLHOTATOUŠKOVVIKTORA ŽSENCO
POŘADATELVIKTORIA ŽVS PLZEŇCHRÁSTRAPIDLHOTAKŘIMICE
16.-22.9.2019SMÍCHOVCHOTÍKOVČERNICEKOŠUTKA AZRUČSLOVAN A
 UNIONSLOVAN BBOLEVECPETŘÍNVIKTORIA U-9NÝŘANY
 TOUŠKOVDRUZTOVÁKOŠUTKA BLETNÁPRAZDROJST. PLZENEC
POŘADATELST. PLZENECTOUŠKOVSLOVAN AKOŠUTKA AZRUČSENCO
23.29.9.2019SMÍCHOVCHOTÍKOVČERNICEUNIONCHRÁSTKŘIMICE
 RAPIDBOLEVECSLOVAN BNÝŘANYPETŘÍNVIKTORIA U-9
 VS PLZEŇLHOTALETNÁKOŠUTKA BVIKTORIA ŽDRUZTOVÁ
POŘADATELSMÍCHOVCHOTÍKOVČERNICESLOVAN BPETŘÍNLETNÁ
30.9.-6.10.2019BOLEVECUNIONZRUČKOŠUTKA ARAPIDTOUŠKOV
 NÝŘANYSLOVAN AVS PLZEŇCHRÁSTKŘIMICEVIKTORI U-9
 PRAZDROJSENCOKOŠUTKA BST. PLZENECLHOTAVIKTORI Ž
POŘADATELVIKTORI U-9CHRÁSTUNIONKOŠUTKA BPRAZDROJDRUZTOVÁ
7.-13.10.2019SMÍCHOVCHOTÍKOVČERNICEKOŠUTKA ASLOVAN BZRUČ
 KŘIMICERAPIDLHOTABOLEVECTOUŠKOVSLOVAN A
 PETŘÍNNÝŘANYST. PLZENECVS PLZEŇSENCOVIKTORIA Ž
POŘADATELLHOTABOLEVECVIKTORIA ŽTOUŠKOVRAPIDNÝŘANY
14.-20.10.2019SMÍCHOVCHOTÍKOVČERNICEKOŠUTKA ASLOVAN BUNION
 CHRÁSTZRUČKŘIMICESLOVAN AVIKTORIA U-9VS PLZEŇ
 DRUZTOVÁST. PLZENECPRAZDROJSENCOKOŠUTKA BLETNÁ
POŘADATELSLOVAN AKŘIMICEČERNICEKOŠUTKA AVS PLZEŇST. PLZENEC
21.7-27.10.2019SMÍCHOVCHOTÍKOVBOLEVECZRUČSLOVAN BUNION
 CHRÁSTRAPIDVIKTORIA U-9LHOTAPETŘÍNTOUŠKOV
 LETNÁKOŠUTKA BSENCOPRAZDROJNÝŘANYDRUZTOVÁ
POŘADATELSENCOPETŘÍN    
28.10.-3.11.2019VKTORIA ŽPRAZDROJ    
 LETNÁST. PLZENEC    
 DRUZTOVÁKOŠUTKA B    

Obdobný systém je i v kategorii U-9, kde je rozpis turnajů následující

POŘADATELLHOTASENCOPETŘÍN U-8KOŠUTKA ARAPID
2.-8.9.2019SMÍCHOVKOŠUTKA BKŘIMICEČERNICEPETŘÍN U-9
 LETNÁZRUČSLOVANTOUŠKOV BCHRÁST
 VIKTORIA ŽCHOTÍKOVBOLEVECST. PLZENECVS PLZEŇ
POŘADATELKŘIMICESLOVANLETNÁČERNICECHRÁST
9.-15.9.2019LHOTASMÍCHOVZRUČVIKTORIA ŽSENCO
 TOUŠKOV BKOŠUTKA BBOLEVECCHOTÍKOVPETŘÍN U-8
 PRAZDROJST. PLZENECVIKTORIA U-8PETŘÍN U-9KOŠUTKA A
POŘADATELKOŠUTKA BSMÍCHOVTOUŠKOV BST. PLZENECBOLEVEC
16.-22.9.2019LHOTAZRUČLETNÁVIKTORIA ŽČERNICE
 PETŘÍN U-8KŘIMICECHOTÍKOVSENCOCHRÁST
 RAPIDVS PLZEŇSLOVANVIKTORIA U-8PRAZDROJ
POŘADATELZRUČCHOTÍKOVVS PLZEŇVIKTORIA ŽPETŘÍN U-9
23.-29.9.2019LHOTASMÍCHOVLETNÁKŘIMICESENCO
 ST. PLZENECKOŠUTKA AKOŠUTKA BBOLEVECSLOVAN
 CHRÁSTVIKTORIA U-8PRAZDROJRAPIDČERNICE
POŘADATELLHOTAPRAZDROJKOŠUTKA AVIKTORIA U-8CHRÁST
30.9.-.6.10.2019SENCOSMÍCHOVLETNÁZRUČVIKTORIA Ž
 BOLEVECPETŘÍN U-8ST. PLZENECSLOVANKOŠUTKA B
 VS PLZEŇPETŘÍN U-9RAPIDTOUŠKOV BCHOTÍKOV
POŘADATELRAPIDKŘIMICEPETŘÍN U-8KOŠUTKA BSLOVAN
7.-13.10.2019LHOTACHOTÍKOVVIKTORIA ŽBOLEVECSMÍCHOV
 ČERNICEST. PLZENECZRUČTOUŠKOV BCHRÁST
 VIKTORIA U-8VS PLZEŃKOŠUTKA APETŘÍN U-9PRAZDROJ
POŘADATELVS PLZEŇSMÍCHOVČERNICEPRAZDROJST. PLZENEC
14.-20.10.2019LHOTASENCOLETNÁVIKTORIA ŽCHOTÍKOV
 SLOVANTOUŠKOV BKOŠUTKA BPETŘÍN U-9PETŘÍN U-8
 KOŠUTKA ARAPIDKŘIMICEVIKTORIA U-8BOLEVEC
POŘADATELCHOTÍKOVLETNÁVIKTORIA ŽTOUŠKOV BBOLEVEC
21.-27.10.2019ZRUČLHOTASLOVANPETŘÍN U-8KOŠUTKA B
 SENCOKŘIMICERAPIDČERNICEKOŠUTKA A
 PRAZDROJPETŘÍN U-9VS PLZEŇCHRÁSTVIKTORIA U-8
POŘADATELZRUČSENCOPETŘÍN U-9VIKTORIA U-8 
28.10.-3.11.2019SMÍCHOVKŘIMICELETNÁPETŘÍN U-8 
 ČERNICEKOŠUTKA ATOUŠKOV BST. PLZENEC 
 RAPIDPRAZDROJCHRÁSTVS PLZEŇ 

Co to přináší? Tak především skutečně výrazné navýšení herního času. V loňské sezoně odehrály týmy v rámci soutěže U‑11 7+1 celkem 1000 minut a týmy U-11 5+1 celkem 900 minut. Přípravka U-9 absolvovala vloni 1100 herních minut. Obě kategorie jen v letošní podzimní části absolvují porci 960 minut, což je v podstatě dvojnásobek herního času.

Share:

Author: Richard Polák

Víc než čtvrt století tvořím webové stránky a e-shopy.