Rudolf Řepka – Milujete fotbal?

Rudolf Řepka

Také bývalý generální sekretář FAČR Rudolf Řepka apeluje na fotbalové hnutí:

„Milujete fotbal?
Aktuální dění v českém fotbalu nevypadá hezky… Důvěra v tento náš milovaný sport je absolutně zdevastovaná. Rodiče určitě nebudou chtít, aby se jejich děti pohybovaly v tomto prostředí. Změnit to celé je však možné!
Musíme se jen poprat s lhostejností, zvednout zadky a pustit se do práce!
Nebude to jednoduché a výsledky nebudou vidět hned. Na druhou stranu je právě teď ten nejlepší moment pustit se ihned do práce. Vysvětlím proč…
Většina z 330 tisíců členů (hráčů, trenérů, funkcionářů, atd.) vlastně ani neví, že může velmi efektivně jak přímo, tak nepřímoovlivnit dění v celé Fotbalové asociaci a také dokonce na samotném Strahovu.
Ne všem je totiž znám přesný volební klíč, kterým se volí hlavní představitelé Fotbalové asociace.

Na Valné hromadě Fotbalové asociace hlasuje a volí nové vedení celkem 202 delegátů. VH FAČR je v podstatě rozdělena na dvě stejně početné komory – fotbalových svazů a klubů. Každá z těchto komor čítá 101 zástupců. Komora tvořená okresními a krajskými fotbalovými svazy disponuje tedy 101 hlasy, druhá komora klubů, za kterou hlasují kluby první a druhé profesionální ligy (F:L a FNL) a dále pak kluby ČFL, MSFL a divizí má také 101 hlasů.
To je ale až samotný závěr volebního procesu a tam vede postupná cesta!
Jak je vidět, obrovskou sílu mají okresní (těch je 76) a krajské (14) fotbalové svazy + 11 delegátů vybraných Pražským FS. A právě o práci a funkce na okresních FS nebývá velký zájem. Tyto funkce zastávají ti opravdu nejskalnější funkcionáři, v mnoha případech velmi pracovití a se smyslem pro zodpovědnost za celý okres. Na druhou stranu se ale také velmi často stává, že z důvodu nezájmu o místa předsedů a členů výkonných výborů těchto organizací obsadí tyto funkce lidé, na které tato místa pouze zbyla a v mnoha případech jsou to lidé, kteří jsou poplatní systému či jsou na systém přímo napojení a využívají jej.

Komora klubů na VH FAČR je zastoupena již kluby s více či méně propracovanou strukturou a fotbalovými odborníky. Jistě je i u nich co měnit, ale změna a propracování se do těchto struktur je velmi náročná až nemožná!

Jestli chce fotbal projít sebereflexí a chce sám sebe restartovat, cesta musí jednoznačně vést přes revizi fotbalového prostředí na okresech – tedy v regionálních amatérských klubech a fotbalových svazech! To je jediná možná cesta, jak fotbal změnit!

Čas je nyní naprosto příhodný! Jestli fotbal milujeme, máme skvělou příležitost pro něj nyní něco udělat! Máme dva měsíce na to, aby se nám podařilo zmobilizovat lidi, kteří mají fotbal v srdci a mají ho opravdu rádi. Tito lidé musí obratem zrevidovat, jestli jejich klub má správného člověka na pozici předsedy či prezidenta klubu. Tito lidé je totiž budou reprezentovat na okresních valných hromadách, které se uskuteční již v termínu od 1.1.-15.2.2021 a tam budou volit veledůležitého nového předsedu OFS a jeho vedení, který všechny kluby okresu bude reprezentovat jak na valné hromadě kraje v termínu od 15.2.-31.3.2021, tak především na Valné hromadě FAČR v květnu či červnu 2021 a bude volit nového předsedu a členy VV FAČR.

Ještě jednou vše shrnu a zdůrazním! Jestli fotbal milujeme a chceme pro něj to nejlepší, soustřeďte se na fotbalové okresy a kraje! Zajímejte se o to, kdo je Váš předseda klubu, kdo je předseda Vašeho okresního fotbalového svazu. Tam leží klíč ke změně Fotbalové asociace a celkového prostředí sportu k lepšímu.

Najděte k tomu prosím odvahu!“

Zdroj: Facebook.

Author: Richard Polák

Víc než čtvrt století tvořím webové stránky a e-shopy.